top of page

Sales management

Enkele voorbeelden waar je als marketingmanager mogelijk mee te maken hebt waar het CRM-systeem je nog niet goed genoeg in ondersteunt:

Een rapport of dashboard aanpassen gericht op leadkwaliteit en conversiepercentages

Marketingcampagnes genereren een groot aantal leads, maar veel daarvan worden niet omgezet in klanten, wat resulteert in lage conversieratio's.

Om dit probleem aan te pakken, kan de VSA het marketingdashboard aanpassen door een rapport toe te voegen dat de kwaliteit van de door elke campagne gegenereerde leads laat zien, uitgesplitst naar bron en leadtype. U kunt ook een rapport toevoegen dat de conversieratio's voor elke campagne bijhoudt, zodat u kunt bepalen welke campagnes de meeste hoogwaardige leads genereren en welke de meeste leads in klanten omzetten.


Slechte afstemming tussen marketing en sales:

De marketinginspanningen resulteren niet in voldoende gekwalificeerde leads voor het verkoopteam, of het verkoopteam volgt de door marketing gegenereerde leads niet effectief op.

Een van de punten om dit probleem aan te pakken, samen met het verkoopteam een gedeeld begrip vaststellen van het ideale klantprofiel, evenals de criteria voor een gekwalificeerde lead. Dit resulteert vaak in het aanpassen van de gegevens die in het lead-formulier worden

vastgelegd en die behouden moeten blijven in het account-formulier waar sales mee aan de slag gaat. De VSA kan de betreffende formulieren aanpassen met de benodigde variabelen waardoor de inspanningen van marketing en de behoefte van de salesorganisatie op elkaar zijn afgestemd.


Gebrek aan inzicht in de prestaties van de website:

Je kunt niet goed zien hoe de website presteert op het gebied van verkeer, betrokkenheid en conversies, waardoor het moeilijk wordt om de website te optimaliseren voor betere prestaties.

De VSA van CRMSolver kan het marketingdashboard aanpassen door een rapport toe te voegen dat de belangrijkste prestatiestatistieken van de website bijhoudt, zoals paginaweergaven, bouncepercentages, tijd op de site en conversieratio's. Je kunt ook een rapport toevoegen dat de prestaties van individuele bestemmingspagina's bijhoudt, zodat u kunt bepalen welke pagina's goed presteren en welke verbetering behoeven. Door dit te doen, kun je de website optimaliseren voor betere prestaties en meer conversies genereren

Contact Ons

Case Study

The Problem

  • Double click to add your own content.
     

  • Double click to add your own content.
     

  • Double click to add your own content.

Our Solutions

This item is connected to a text field in your content collection. Double click to add your own content. Click the Content Manager icon on the add panel to your left.

Welk probleem kan onze VSA voor u oplossen?

U kunt dat met ons delen in een online-afspraak van een half uur die u hier kunt inplannen.

Neem Contact Op

Related Insights

bottom of page