top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid van CRMSolver B.V. (hierna te noemen “CRM Solver”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Hessenbergweg 8, te AMSTERDAM. CRM Solver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74329405. Deze privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Onze privacybeleid is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Opslag van gegevens

CRMSolver BV gebruikt oa Salesforce.com, Microsoft 365 om klantgegevens op te slaan. Dit waarborgt dat de data zoveel mogelijk binnen Europa wordt opgeslagen, in overeenstemming met de AVG-wetgeving

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons als klant / geïnteresseerde verstrekt. 

  • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. 

 

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. CRM Solver verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij CRM Solver daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om te communiceren over mogelijke samenwerking

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Datalekken

In het onwaarschijnlijke geval van een datalek, zullen we onmiddellijk actie ondernemen om het probleem te adresseren en alle betrokken partijen te informeren volgens de AVG-richtlijnen.

Beveiliging en veiligheid

CRM Solver heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart CRM Solver persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@crmsolver.com.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met CRM Solver door een e-mail te sturen naar info@crmsolver.com of een brief sturen aan:

CRMSolver B.V.
Hessenbergweg 8
1101BT, AMSTERDAM
 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies voor optimalisatie en analytics. Bezoekers worden geïnformeerd over ons cookiegebruik en moeten actief toestemming geven voordat deze worden geplaatst.

 

Wijzigingen

CRM Solver kan van tijd tot tijd dit privacybeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website. 

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze privacybeleid, kunt u contact opnemen met CRM Solver door een e-mail te sturen naar info@crmsolver.com.

bottom of page